We gingen met Socialex op ontdekkingstocht: hoe zetten we openbare tweets van bewindspersonen veilig op onze eigen server?

Bewindslieden kunnen via social media direct met burgers communiceren, en dat is een groot goed. Maar hoe ga je om met de macht die social media-platforms over je berichten hebben? Arjan Rompelman, projectleider bij het Rijksbrede Programma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI), vertelt hoe hij samen met Socialex tweets veilig in eigen beheer bracht. Social […]

Dankzij de pilot met Socialex hebben we ons hele social media-landschap in kaart

Social media-archivering is typisch zo’n onderwerp waar je als gemeente ‘iets mee moet’ – maar wat? De intergemeentelijke samenwerking tussen Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) greep een pilot met Socialex aan om zich in het thema te verdiepen. We vroegen Adviseur Documentaire Informatievoorziening Mark Ritzema wat de pilot heeft opgeleverd. Al lang een agendapunt   […]

Wij willen werken aan een overheid die transparant, toegankelijk en begrijpelijk is

Bij Socialex willen wij bijdragen aan het nationaal geheugen van Nederland en de wereld. Dit doen wij door onze nauwkeurige en uitgebreide oplossing in te zitten om overheidsinstanties en andere openbare organisaties te ondersteunen in het archiveren van social media en hiermee online risico’s actief te beheren. Het nationaal geheugen is een onderdeel van het […]

Wat is de impact van Wet Open Overheid op uw social media beleid

Op 5 oktober 2021 is de Wet Open overheid (WOO) door de eerste kamer aangenomen en treedt op 1 mei 2022 in werking. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Hiermee komt de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) te vervallen. De Woo kent 2 […]

De sleutelfunctionaris methode als aanvulling op je selectiebesluit

Overheidsinstanties moeten hun chatberichten en andere digitale communicatie bewaren. Hoe lang, dat bepalen ze samen met de algemene rijksarchivaris of hun eigen archivaris en leggen ze vast in een selectiebesluit. Er zijn drie verantwoorde methodes om de waarde van deze berichten vast te stellen: via de selectielijst-, hotspotmonitor- of de sleutelfunctionarismethode. Die laatste is het […]

Digitale duik in het nationaal geheugen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) doet een investering van 20 miljoen euro in zeven projecten die de wetenschappelijke infrastructuur vernieuwen. Een van deze projecten – en meteen de meest ICT-gerelateerde: zoeksoftware ontwikkelen voor de VOC-archieven. Belangrijk, omdat hiermee ons nationaal geheugen duurzaam toegankelijker wordt. Schat aan informatie In de VOC-archieven zijn documenten te […]

Workshop ‘Archiveren van social media’

Als overheidsinstelling ben je wettelijk verplicht om je communicatie goed te archiveren. Dat geldt voor brieven en brochures, maar óók voor uitingen en gesprekken via social media. In de workshop van GO opleidingen leren informatiebeheerders in één dag hoe ze deze digitale, vluchtige communicatie verantwoord beheren en archiveren. Social media vallen ook onder de Wob […]