Wij willen werken aan een overheid die transparant, toegankelijk en begrijpelijk is

Bij Socialex willen wij bijdragen aan het nationaal geheugen van Nederland en de wereld. Dit doen wij door onze nauwkeurige en uitgebreide oplossing in te zitten om overheidsinstanties en andere openbare organisaties te ondersteunen in het archiveren van social media en hiermee online risico’s actief te beheren. Het nationaal geheugen is een onderdeel van het cultureel erfgoed, niet alleen voor nu is deze informatie van belang, maar dit moet ook vastgelegd worden voor het nageslacht en zal mogelijk over 10-15 jaar gebruikt kunnen worden voor onderzoek. 

Wij zijn dan ook verheugd te lezen dat in het coalitieakkoord 2021-2025 een aantal stellingen zijn aangenomen waar het kabinet aan wilt gaan werken, namelijk: 

  • ‘’Wij willen werken aan een overheid die transparant, toegankelijk en begrijpelijk is’’ 
  • ‘’We vragen het kabinet voorstellen te doen om de informatievoorziening aan de Kamer te verbeteren en, indien nodig, de openbaarheid van stukken te verruimen. Er komt meer ruimte voor feitelijke informatie-uitwisseling tussen ambtenaren en Kamerleden. De Archiefwet wordt herzien en consistent geïmplementeerd bij alle departementen en uitvoeringsorganisaties’’ 
  • ‘’We spannen ons in om het “Geheugen van Nederland” te realiseren, door het archiefmateriaal van Beeld en Geluid af te kopen en zoveel mogelijk rechtenvrij beschikbaar te stellen.’’ 

 

‘’Wij willen werken aan een overheid die transparant, toegankelijk en begrijpelijk is’’ 

De overheid geeft aan te willen werken aan transparantie, toegankelijkheid en begrijpelijkheid richting de burgers. Met de Wet Open Overheid gaat er in 2022 een stap gemaakt worden in de richting van de transparantie en toegankelijkheid van deze informatie. Deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is en goed te archiveren. Socialex kan volledige social media conversaties ophalen en gemakkelijk in een oogopslag een volledige conversatie weergeven. Door een volledige conversatie op te halen kan er context gegeven worden aan reactie en hiermee een meerwaarde bieden aan de begrijpelijkheid van uitspraken. 

‘’We vragen het kabinet voorstellen te doen om de informatievoorziening aan de Kamer te verbeteren en, indien nodig, de openbaarheid van stukken te verruimen. Er komt meer ruimte voor feitelijke informatie-uitwisseling tussen ambtenaren en Kamerleden. De Archiefwet wordt herzien en consistent geïmplementeerd bij alle departementen en uitvoeringsorganisaties’’ 

Er worden steeds meer kanalen gebruikt om informatie onderling te delen. Een bekend middel zijn e-mails, maar wij hebben ook gezien dat er een toename is van private messaging via Facebook, LinkedIn of WhatsApp. In de nieuwe archiefwet wordt er al meer rekening gehouden met informatie in verschillende vormen. Een beleid om goed om te gaan met al deze informatie is essentieel en werken we graag aan mee. Wij zijn benieuwd naar de verbeteringen die dit kabinet wilt gaan doorvoeren en staan klaar om ze te ondersteunen wanneer ze de informatie uit social media op orde willen krijgen! 

‘’We spannen ons in om het “Geheugen van Nederland” te realiseren, door het archiefmateriaal van Beeld en Geluid af te kopen en zoveel mogelijk rechtenvrij beschikbaar te stellen.’’ 

De huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor de Nederlandse samenleving en economie. Wij hebben al een eerder een nieuwsbericht gewijd aan de ‘Digitale duik in het nationaal geheugen’ 

waarbij de NWO een investering deed in 7 projecten waaronder en digitaliseren van VOC-archieven. Daarmee wordt er met terugwerkende kracht oude archieven gedigitaliseerd, maar laten we er vanaf nu ook voorzorgen om de informatie die nu wordt gecreëerd ook voor onze kinderen, kleinkinderen en generaties daarna beschikbaar te hebben. Laten wij met zijn alle werken aan het ‘Geheugen van Nederland’’. 

Benieuwd naar het volledige coalitieakkoord, zie dan:
(
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst)