Privacyverklaring

Bij Socialex is bescherming van uw gegevens een prioriteit. In deze privacyverklaring leest u hoe er met uw persoonsgegevens om wordt gegaan.

Socialex is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Socialex is onderdeel van Socialex B.V.

Socialex B.V. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Socialex B.V. is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens conform de Wet Algemene verordening gegevensbescherming worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Socialex verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres
  • organisatie
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • gegevens over uw activiteiten op Social Media kanalen, onze website, internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Socialex verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden

Socialex ondersteunt overheden en bedrijven bij het archiveren van Social Media. Om uw ondersteuning vorm te kunnen geven willen we met u in contact komen en dit contact ook onderhouden. Bijvoorbeeld door u periodiek te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden

Wij vinden het belangrijk dat Socialex nauw aansluit bij uw behoefte aan ondersteuning bij de implementatie. Zo verwerken wij uw gegevens om bestaande producten of diensten te verbeteren, maar ook om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in onze producten of diensten.

Om een correcte implementatie van onze diensten te leveren en de mogelijkheid bieden om een account aan te maken

Om Socialex te kunnen benutten is het noodzakelijk om een gebruikersaccount te creëren voor u als eindgebruiker. Om deze accounts te registreren binnen onze systemen is de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.

Om uw vragen te beantwoorden

Wij gebruiken uw contactgegevens om uw vraag te beantwoorden of te reageren op uw verzoek

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden die wij genoemd hebben. Uw persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is.
Uw gegevens worden uiteraard bewaard zolang u actief gebruikt maakt van onze diensten.

Welke persoonsgegevens delen wij met derden?

Socialex deelt geen persoonsgegevens met derden.

Welke cookies gebruiken wij?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren

U kunt zich afmelden voor alle cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek(en) indienen bij info@socialex.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Socialex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met behulp van SSL verwerkt Socialex uw gegevens middels een beveiligde internetverbinding. Dit ziet u aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@socialex.nl.

Aanpassing privacyverklaring

Met de verdere ontwikkeling van Socialex en op basis van nieuwe inzichten zullen wij deze privacyverklaring mogelijk verder actualiseren en indien mogelijk aanscherpen.