Workshop ‘Archiveren van social media’

Als overheidsinstelling ben je wettelijk verplicht om je communicatie goed te archiveren. Dat geldt voor brieven en brochures, maar óók voor uitingen en gesprekken via social media. In de workshop van GO opleidingen leren informatiebeheerders in één dag hoe ze deze digitale, vluchtige communicatie verantwoord beheren en archiveren.

Social media vallen ook onder de Wob

In maart 2019 sprak de Raad van State zich uit over de status van zakelijke sms- en WhatsApp-berichten: ook deze communicatievormen vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit betekent dat berichten via deze ‘nieuwe’ media duurzaam toegankelijk beheerd moeten worden.

Het was al langer bekend dat berichten via social media volgens de Archiefwet de status van ‘archiefbescheiden’ hebben. Toch worstelen veel overheidsinstanties met de vraag hoe ze social media-content dan moeten archiveren. De uitspraak van de Raad van State maakte actie noodzakelijk.

GO opleidingen biedt uitkomst

Daarom heeft GO opleidingen een workshop in het leven geroepen: Archiveren van social media, onder leiding van Veerle Ultee. Op 24 september 2021 vond de eerste plaats. Informatiebeheerders van verschillende waterschappen hebben geleerd over de uitdagingen van social media beheren en hebben kennisgemaakt met verschillende tools en middelen. Iemand uit ons team schuift aan bij de workshop om onze Socialex-tool voor archivering van social media-conversaties te tonen.

Na de workshop weten deelnemers hoe ze binnen de eigen organisatie effectieve werkafspraken maken over het beheer en de archivering van informatie die voortkomt uit het gebruik van social media.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de workshop, kijk dan eens op de website van GO opleidingen. En hoor je graag meer over de tool die Socialex laat zien tijdens de workshop? Neem dan contact met ons op via sales@socialex.nl.